Grantové výzvy

Jsme úspěšnými řešiteli grantových programů MPO, TAČR, MŠMT atd. Spolupracujte s vysokou školou a získejte tak kvalitního partnera do společného projektu. 

Inovační vouchery VI. výzva

Získejte až 75% dotaci na ověření Vašeho nápadu. Inovační vouchery představují finanční nástroj k nastartování prvotní spolupráce podnikatelů z jednotlivých krajů ČR s vybranými univerzitami. 

Základní charakteristika

Kdo může žádat: malé a střední podniky

Kolik lze získat na jeden projekt: 58 824 Kč - 499 999 Kč

Na co lze získat podporu: nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací

Možné použití inovačního voucheru:

  • vývoj a inovace vašeho produktu nebo služby
  • testování a měření
  • přístup k výzkumnému zařízení
  • navrhnutí prototypu
  • materiálová analýza, vhodnost použití
  • analýza trhu / marketingová strategie

Více informací zde.

TAČR Éta (pátá veřejná soutěž)

Aktuálně hledáme partnery do společných programu Technologické agentury ČR (TAČR) ve výzvě ÉTA, která bude vypsána 3. 9. 2020.

Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Více informací zde.