Smluvní výzkum

Realizujeme ročně desítky smluvních výzkumů pro firmy, svazy, kluby věnující oblasti oblasti sportu, pohybových aktivit, ale i vývojem nových materiálů či služeb. Díky spolupráci s výzkumnou organizací Vám dokážeme zajistit až 75% pokrytí nákladů na váš projekt. 

V případě zájmu o konzultaci Vašeho záměru kontaktujte david.prycl@upol.cz

Reálné realizace

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011196 Stanovení přesnosti a ověření použitelnosti monitorovacího zařízení pro novou míčovou hru
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012633 Testování vlastností florbalových holí - projekt podán, zatím neschválen
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012634 Testování účinnosti rehabilitační a kompenzační pomůcky Flossband
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015772 Ověřování vlastností sportovní pomůcky Flossband
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015771 Ověření metodických postupů lokální svalové zátěže a ergonomie na pracovišti
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015913 Tejpy gemmedical - ověřování vlastností
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015840 Testování nové karbonové balanční pomůcky
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021284 Ověřování účinků masážního přístroje Therapal.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0020506 Ověření vlastností nového tvaru cyklistického sedátka.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0019705 Ověřování konceptu podpory zdraví na pracovišti na bázi e-health /m-health.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021086 Ověřování nové metodiky pro předvýběr hráčů RFAO
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022888 Ověření nástroje eHealth vyšetření, záznamu a zobrazení hodnocení pohybového aparátu fyzioterapeutem.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022882 Ověřování účinku nového typu balanční pomůcky.