Antropometrická laboratoř

Kontaktni osoba: doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. E: miroslava.pridalova@upol.cz, T: 585 636 158

Základní antropometrická měření

Stanovení biologického věku, proporcionality a predikce definitivní tělesné výšky

Stanovení biologického věku slouží k posouzení vývojového stupně dítěte vzhledem ke kalendářnímu věku. Stanovení rychlosti vyspívání jedince může být určující pro další somatický i motorický vývoj, příp. limitující pro dosažení maximálního sportovního výkonu. Na základě somatických parametrů lze srovnat jedince s běžnou zdravou populací České republiky odpovídajícího věku a stanovit individuální proporcionalitu vzhledem k tělesné výšce.

Stanovení tělesné konstituce prostřednictvím somatotypu

Vypovídá o konstitučních předpokladech jedince a je pomocnou metodou pro výběr sportovních talentů v dané sportovní specializaci.

Doba trvání měření: 25 minut
Cena: 1500,- Kč

Poznámka: Jedná se o celkovou cenu obou výše popsaných měření.

Hodnocení tělesného složení

Hodnocení tělesného složení stanovené prostřednictvím antropometrických metod vypovídá o zastoupení jednotlivých tělesných složek: kosterní, svalové, tukové a zbytkové. U tukové složky se jedná o množství podkožního tuku určeného pomocí kaliperace.

Tělesné složení je možno stanovit také prostřednictvím špičkové přístrojové techniky na základě metody bioelektrické impedance. Metoda bioelektrické impedance je metodou neinvazivní a časově nenáročnou. Bioelektrická impedance vychází z odhadu celkové tělesné vody v organizmu. Následně je možno stanovit tuku prostou hmotu a zastoupení kosterního svalstva. Tuku prostá hmota má úzký vztah k vyšší tělesné zdatnosti jedince. Tuková složka má na dosažení maximálního výkonu negativní vliv a podmiňuje snížení tělesné zdatnosti. U těchto přístrojů se nabízejí další možnosti analýzy. Lze určit stav tukové a svalové složky v jednotlivých částech těla tzn. tukové a svalové balance. K dalším možnostem patří určení celkové tělesné kondice (fitness skóre), diagnóza obezity dle vybraných zdravotních ukazatelů tělesného složení, zastoupení bílkovin a minerálů, stav hydratace organizmu a stanovení indexů otoků na základě poměru jednotlivých složek celkové tělesné vody.

Doba trvání:

  • antropometrické měření: 15 minut
  • přístrojové vyšetření: 5 minut

Cena:

  • hodnocení na základě antropometrických měření: 250,- Kč,
  • přístrojové vyšetření přístrojem In Body 720 a Tanita MC-980: 500,- Kč
  • přístrojové vyšetření pomocí přístroje Tanita MC-418 – množství tukové složky a její rozložení v rámci jednotlivých částí lidského těla: 350,- Kč.

Posouzení svalových dysbalancí

Zhodnocení zkrácení a oslabení svalů v jednotlivých částech lidského těla, včetně hodnocení klenby nožní a deformací v oblasti chodidla.

Doba trvání měření: 35 minut
Cena: 250,- Kč

Stanovení hustoty kostní tkáně

Denzitometrické vyšetření se používá ke stanovení hustoty kostní tkáně a k určení množství minerálů v kostech prostřednictvím lokálního denzitometru EXA 3000. Denzitometrie je bezbolestné vyšetření, které pacienta nikterak nezatěžuje. U lokální denzitometrie stanovujeme hustotu kostí v oblasti paty nebo dolní části předloktí.

Indikace při podezření na úbytek kostní tkáně (osteopenie, osteoporóza). Slouží k prevenci rizika zlomenin a úrazů spojených s kostní křehkostí a osteoporózou.

Hodnocení je provedeno prostřednictvím T-skóre (srovnání s mladými zdravými jedinci stejného pohlaví) a Z-skóre (porovnává výsledek vašeho vyšetření s průměrnými hodnotami u osob stejného pohlaví i věku).
Rentgenové záření, které přístroj EXA 3000 vyzařuje, odpovídá záření přírodního prostředí, radiační hladina je 0,1 mSv.

Doba trvání měření: 5 minut
Cena: 150,- Kč

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)