Úvodní informace

Kontaktni osoba: Mgr. Ludvík Valtr, Ph.D., ludvik.valtr@upol.cz, T: 585 636 100.

Testování zdravotně orientované zdatnosti

Hodnocení jednotlivých složek, které mají vztah k tělesnému zdraví, konkrétně hodnocení svalové a kardiorespirační zdatnosti, kloubní pohyblivosti, rovnováhy, vizuomotorické koordinace a složení těla. Pro běžnou netrénovanou populaci ve věku 6-60 roků. Hodnocení podle českých a evropských norem.

Doba trvání: 30-40 min
Cena: 650 Kč

Testování motorické koordinace a motorického vývoje dětí 3-16 roků

Hodnocení motorické způsobilosti dítěte, určení silnějších a slabších stánek v jeho motorickém vývoji, případná identifikace pohybových obtíží podle diagnostických kritérií pro vývojovou poruchu koordinace (DCD, dyspraxie). Vhodné též v rámci diferenciální diagnostiky specifických poruch učení a ADHD. Tato diagnostika zahrnuje osm pohybových úloh jemné a hrubé koordinace a rovnováhy, hodnocených kvantitativně a kvalitativně (Test motoriky pro děti MABC-2), a hodnocení pohybových dovedností projevovaných v běžném životě (standardizovaný Inventář MABC-2). Vyšetření může společně nebo samostatně zahrnovat hodnocení vizuomotorických funkcí (koordinace) a motorického výkonu pomocí počítačem podporovaného Vienna Test Systému.

Doba trvání: 20-90 min
Cena: 350-1.250 Kč

Vyšetření pozornosti a kognitivních a motorických funkcí ve vztahu k ADHD

Vyšetření zahrnují testování různých aspektů pozornosti, schopnosti inhibice nežádoucích reakcí, pracovní paměti, vizuomotorické koordinace, testy motorického výkonu, a schopnosti implicitního učení. Vyšetření se provádí pomocí počítačově řízených zkoušek, v kombinaci s testy typu „tužka-papír“, případně škál pro rodiče/učitele. Skladbu vyšetření lze modifikovat dle požadavků klienta.

Doba trvání: 30–90 min
Cena: 500–1.250 Kč

Inteligenční a vývojová škála pro děti (IDS)

Je určena k hodnocení obecné vývojové úrovně včetně intelektu ve věkovém rozmezí 5-10 let. 21 subtestů zahrnuje hodnocení kognitivních předpokladů, motorických dovedností, sociálně-emoční kompetence, matematické a jazykové schopnosti a výkonové motivace. Umožňuje včasný záchyt vývojových odchylek.

Doba trvání: 90–120 min
Cena: 1.350 Kč

Testování dynamické síly dolních končetin

Zahrnuje několik variant testů vertikálníhovýskoku měřených na optolektronickém zařízení.
Multikomponentní integrovaný senzor připojený na těle umožňuje měřit kinetické a kinematické
parametry jako maximální vyvinout sílu, mechanický výkon a rychlost při odrazu, a indexy explozivity.
Alternativou je Boscův test opakovaných výskoků (30 s nebo 60 s) pro hodnocení anaerobního výkonu a
kapacity mající vztah k explozivními výkonům jako jsou běžecké a cyklistické sprinty.

Doba trvání: 5 minut
Cena: 150,- Kč

Hodnocení a analýza sprintového běhu

Testy pro hodnocení různých aspektů sprintové výkonnosti – reakční, startovní a akcelerační rychlosti. Optolektronické zařízení společně s integrovaným senzorem připojený na těle umožňuje analyzovat pohybový vzorec běhu pomocí časových, vzdálenostních a kinetických (dynamických) parametrů včetně míry symetrie pravá – levá noha, a udržení rovnováhy.

Doba trvání: 10 minut
Cena: 200,- Kč

Fotogalerie

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)