Úvodní informace

Kontaktni osoba: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. E: zdenek.svoboda@upol.cz, T: 585 636 414.

Měření síly v různých režimech svalové kontrakce

Testování svalové síly v izokinetickém režimu

Diagnostika síly zvolených svalových skupin v předem nastavené a neměnné rychlosti pohybu (nízké až vysoké). Výsledky měření jsou důležité pro optimalizaci trénovanosti, prevenci poruch a zranění podpůrně pohybového aparátu. Využití je možné i v oblasti rehabilitace. Testování/cvičení na přístroji umožňuje bezpečně dosáhnout maximální sílu v každém bodě pohybu. Funkčnost svalové skupiny je tak zhodnocena/rozvíjena v celém rozsahu pohybu.

Testování doporučujeme profesionálním i amatérským sportovcům, zdravé netrénované populaci ve věkovém rozmezí 10 – 70 let. Po konzultaci s lékařem pacientům po operaci kolena, ramena apod.

Doba trvání:

  • základní vyšetření 35 minut
  • komplexní vyšetření dle rozsahu

Cena:

  • základní vyšetření: 600,- Kč
  • komplexní vyšetření: dle rozsahu

Testování svalové síly v izometrickém režimu

Diagnostika svalové síly ve statickém (izometrickém) režimu. Měření informuje o úrovní dané svalové skupiny. Naměřené hodnoty jsou porovnány s výsledky sportovců v dané sportovní disciplíně.

Doba trvání: 15 minut
Cena: 300,- Kč/hodinu

Měření výšky vertikálního skoku

Výška vertikálního skoku je ukazatelem výbušné síly dolních končetin. Testování je vhodné ve všech sportovních disciplínách, kde jsou klíčové odrazové schopnosti. Měření se provádí na silových plošinách. Výška skoku je vypočtena z hodnoty silového impulsu. Je možné také posoudit míru zapojení pravé a levé dolní končetiny.

Doba trvání: 5 minut
Cena: 150,- Kč