Úvodní informace

Kontaktni osoba: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. E: zdenek.svoboda@upol.cz, T: 585 636 414.

Hodnocení stability (rovnováhy, balance) ve statických a dynamických situacích

Měření umožňuje posoudit rizika pádu u seniorů a u osob s deficitem v řízení pohybu či posoudit rovnováhu u sportovců, kde je klíčovou pro dosažení maximálního výkonu. K měření se používá silová plošina. Výsledkem měření je určení míry pohybu člověka ve stoji za různých podmínek.

Doba trvání a cena:

  • stanovována individuálně dle specifických požadavků klienta

Fotogalerie