Úvodní informace

Kontaktni osoba: doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D. E: michal.botek@upol.cz, T: 585 636 154

UPOZORNĚNÍ: Zátěžové a hypoxické testy provádíme pouze zdravým osobám. Laboratoř zátěžové fyziologie nemá status zdravotnického zařízení, tudíž věškeré prováděné testy nelze považovat za zdravotnický výkon a na jejich základě se tedy nelze v žádném případě vyjadřovat ke zdravotní způsobilosti klienta. Odborně se vyjadřujeme pouze k otázkám spojených s aktuální úrovní fyzické zdatnosti či výkonnosti klienta. Našim spolupracujícím akreditovaným zdravotnickým zařízením je ReFit Clinic, na které se můžete v případě potřeby získání osvědčení o zdravotní způsobilost obrátit.

Sportovní balíčky

Pro zájemce o testování v laboratoři zátěžové fyziologie nabízíme cenově zvýhodněné balíčky služeb v následujícím rozsahu:

Sportovní balíček 1: základní antropometrické vyšetření + hodnocení složení těla, klidovou spirometrie a maximální zátěžový test + 20 min interpretaci.
Cena: 2200,- Kč

Sportovní balíček 2: měření variability srdeční frekvence, základní antropometrické vyšetření + hodnocení složení těla, klidovou spirometrie, maximální zátěžový test + 20 min interpretaci.
Cena: 2400,- Kč

Sportovní balíček 3: měření variability srdeční frekvence, hodnocení stavu hydratace, základní antropometrické vyšetření + hodnocení složení těla, klidovou spirometrie, maximální zátěžový test + 30 min interpretaci.
Cena: 2600,- Kč

Sportovní balíček 4 - extra: měření variability srdeční frekvence, hodnocení stavu hydratace, základní antropometrické vyšetření + hodnocení složení těla + stanovení biologického věku a predikce výšky, klidovou spirometrie, maximální zátěžový test + 40 min interpretaci.
Cena: 3250,- Kč

Cyklobalíček: měření variability srdeční frekvence, hodnocení stavu hydratace, základní antropometrické vyšetření + hodnocení složení těla, klidovou spirometrie, stupňovaný zátěžový test s minimálně pěti odběry krevního laktátu za účelem konstrukce laktátové křivky a stanovení aerobního a anaerobního prahu + 30 min interpretaci.
Cena: 2800,- Kč


Zátěžové testy

Test W170

Tento submaximální test, který se provádí na bicyklovém ergometru, je vhodný spíše pro zdravé netrénované osoby ke zjištění zdatnosti.

Doba trvání: 20 minut test + 20 minut konzultace
Cena: 800,- Kč
Konzultační služby nad rámec krátké 20 min konzultace po měření: každých započatých 30 min - 800,- Kč.

Maximální zátěžový test

Provádí se za účelem hodnocení výkonnosti a získání maximálních hodnot testované osoby společně se stanovením aerobního a anaerobního prahu, které poslouží pro individuální nastavení dalšího tréninku. Maximální test je možné v naší laboratoři absolvovat na bicyklovém ergometru, popřípadě na vlastním silničním kole, nebo na běhacím páse.

Vyšetření doporučujeme výkonnostním i amatérským sportovcům, ale také zdravé netrénované populaci ve věkovém rozmezí od 15 do 65 let.

Doba trvání: 45 minut test + 20 minut konzultace
Cena: 1500,- Kč
Konzultační služby nad rámec krátké 20 min konzultace po měření: každých započatých 30 min - 800,- Kč.

Konstrukce laktátové křivky

Stupňovaný zátěžový test realizovaný na běhátku nebo na bicyklovém ergometru s minimálně pěti odběry krevního laktátu za účelem stanovení aerobního a anaerobního prahu.

Vyšetření doporučujeme výkonnostním i amatérským sportovcům, ale také zdravé netrénované populaci ve věkovém rozmezí od 15 do 65 let.

Doba trvání: 45 minut test + 30 minut konzultace
Cena: 1800,- Kč
Konzultační služby nad rámec krátké 30 min konzultace po měření: každých započatých 30 min - 800,- Kč.


Vyšetření aktivity autonomního nervového systému

Neinvazivní vyšetření aktivity autonomního nervového systému pomocí variability srdeční frekvence (VSF) u sportovců slouží především k detekci akutní únavy, jako prevence přetížení či přetrénování nebo k optimalizaci velikosti tréninkového zatížení. U běžné populace nám prozrazuje schopnost organismu čelit fyzickému či mentálnímu stresu.

Doba trvání: 30 minut test + 20 minut konzultace
Cena: 450,- Kč
Balíček deseti měření: 4000,- Kč
Dlouhodobější měření: cena dohodou
Konzultační služby nad rámec krátké 20 min konzultace po měření: každých započatých 30 min - 800,- Kč.


Simulace vyšší nadmořské výšky (normobarická hypoxie)

Intermitentní hypoxická expozice (IHE) a Hypoxický intervalový trénink (HIT)

Simulaci vyšší nadmořské výšky ve specializované hypoxické komoře (do 7 000 n. m.) a nebo přes obličejovou masku (do 6 200 m n. m.) provádíme v klidových podmínkách, ale také během zatížení (při chůzi, běhu či jízdě na bicyklovém ergometru). Smyslem expozice vyšší nadmořské výšce může být např. pre-aklimatizace na pobyt a fyzickou zátěž (horolezectví, vysokohorská turistika, lyžování na ledovcích či trekking) prováděnou v nadmořské výšce přes 2500 m n. m., jakožto prevence symptomů spojených s akutní horskou nemocí (únava, bolest hlavy, snížená fyzická výkonnost, nespavost, atd.), nebo zvyšování sportovní výkonnosti či urychlení regenerace. Cvičení v hypoxickém prostředí lze využít i za účelem efektivnější redukce tělesné hmotnosti a spalování tuků v porovnání se cvičení v běžné nadmořské výšce. U zraněných sportovců je IHE vhodnou alternativou tréninku pro období rekonvalescence např. zranění pohybově-podpůrného aparátu jako prevence projevů výraznějšího detréninku.

Doba trvání tréninku: 60 minut
Cena 10 tréninků + 1 ZDARMA na hypoxikátoru: 8.000,- Kč
Cena 10 tréninků + 1 ZDARMA v hypoxické komoře (včetně hodnocení individuální senzitivity na nadmořskou výšku):

  • Privátní trénink 1 osoba: 10.000,- Kč
  • Skupina 2 osob: 17.000,- Kč
  • Skupina 3 osob: 21.000,- Kč

Nutriční poradenství

Pro osoby s nadváhou a obezitou

Nutriční poradenství zaměřené na snížení hmotnosti. Na podkladě osobní anamnézy a základních antropometrických měření je vypracován individualizovaný týdenní stravovací plán. Jídelníček je sestaven tak, aby zajistil plynulý úbytek hmotnosti zhruba 1 kg za týden a poskytoval všechny potřebné živiny ve vyváženém množství. Cena poradenství zahrnuje kromě vstupní analýzy a konzultace vypracovaný týdenní stravovací plán a 2 kontrolní měření.

Doba trvání konzultace: 30 minut
Cena: 3000,- Kč

Pro sportovce

Nutriční poradenství zaměřené na úpravu jídelníčku sportovce. Na podkladě osobní anamnézy a základních antropometrických měření je vypracován individualizovaný týdenní stravovací plán. Jídelníček je sestaven tak, aby zajistil všechny potřeby vrcholových i rekreačních sportovců. Cena poradenství zahrnuje kromě vstupní analýzy a konzultace vypracovaný týdenní stravovací plán a 2 kontrolních měření.

Doba trvání konzultace: 30 minut
Cena: 3000,- Kč